تعرفه طراحی کاور موزیک

حرفه ای

تحویل 24 ساعته
هزار تومان 49 ویرایش نامحدود
  • مناسب برای طراحی کاور با عکس خواننده
محبوب

مفهومی

تحویل 48 ساعته
هزار تومان 119 ویرایش نامحدود
  • مناسب برای آهنگ های رپ

اختصاصی

تحویل 24/48 ساعته
هزار تومان 149 ویرایش نامحدود
  • مناسب برای آهنگ رپ و پاپ